รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิภัทร คงอยู่ (โอ๊ด)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 18
อีเมล์ : aot.3852@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ยางพารา การ์เด้น
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 88/9 หมู่ 8 ตำบล ห้วยแร้ง อำเภอ เมือง จังหวัด ตราด

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 พ.ค. 2557,14:12 น.   หมายเลขไอพี : 180.180.231.193


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล