ภาพกิจกรรม
รางวัลอันภาคภูมิใจของโรงเรียน
รางวัลเกษตรกรดีเด่นเเห่งชาติ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี 2559
รางวัล เกษตรกรดีเด่นเเห่งชาติและรางวัลยุวเกษตรดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ การประกวด"เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"ของกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดตราด(เป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับประเทศ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิป"เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"ของกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดตราด
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,10:56   อ่าน 969 ครั้ง