หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาเเละการคัดเลือกบุคลากร

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB

การบรรจุและเเต่งตั้ง

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB

การพัฒนาบุคลากร1

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 458.98 KB

การพัฒนาบุคคลากร 2

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.22 KB

การพัฒนาบุคลากร 3

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Link)

การสร้างขวัญกำลังใจ

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.36 KB