ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูสอนดี
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,21:14  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,21:14  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวเคลิบวีดีโอ ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,21:14  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,21:13  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,21:13  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,21:12  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลโครงการต้นแบบระดับภาค ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,21:12  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,21:11  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,21:09  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางนวลนภา ศิลาอาสน์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุุคคล
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:57  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..